Hello.


MISI & VISI VPROPERTIES

VISION - VENTURE - VICTORY

JARINGAN USAHAWAN HARTANAH

3VClass Menyokong, Membina dan Mewujudkan SATU jaringan & komuniti usahawan HARTANAH.

KEJAYAAN BERSAMA

3VCLASS berazam Membina dan Menerapkan nilai saling menghormati DEMI kejayaan bersama.

SALURAN BERITA TERKINI

3VCLASS sebuah platform sokongan yang menyalurkan PELUANG, INFORMASI, BERITA DAN TAWARAN TERKINI.

LATIHAN & BIMBINGAN

3VCLASS sebuah platform yang menyediakan aktiviti LATIHAN, BENGKEL DAN WORKSHOP KEUSAHAWAAN HARTANAH

KESATUAN MATLAMAT

3VCLASS mewujudkan KESATUAN MATLAMAT dalam pelaburan Hartanah DEMI KEJAYAAN bersama.

SEMANGAT JATI DIRI & DAYA JUANG

3VCLASS berazam dan MEMANTAPKAN & MEMPERKASAKAN usahawan HARTANAH ke arah membina usahawan HARTANAH yang cemerlang.A one of a kind
Property Apprentice Network

VISION | VENTURE | VICTORY


Register VProperties Club


Design Rumah IBS VProperties

Blog VPROPERTIES


AKTIVITI - PELUANG - BERITA - MAKLUMAT TERKINI

SEMINAR VPROPERTIES

Posted By Admin    on 17 MARCH 2017    Comments (10)

Seminar Latihan Bimbingan Usahawan Hartanah di Sabah

Read More

BENGKEL LATIHAN

Posted By Admin    on 7 FEB 2017    Comments (10)

Bengkel Pengurusan Hartanah VProperties

Read More


Visit Us

COMPANY_DETAILS

ADDRESS2

ADDRESS


Email: EMAIL

Phone 1: PHONE

Phone 2: PHONE2